Jubileum boek

dierbare
herinneringen

dinsdag 3 maart

Jubileumboek 100 jaar
'de Bibliotheek Schiedam'

De ‘Heeringa Stichting’ is in 2016 opgericht met het doel professioneel historisch onderzoek te bevorderen. De publicatie van het Historisch Jaarboek is daarvan een onderdeel. Klaas Heeringa was gemeentearchivaris van Schiedam van 12 september 1900 tot 14 februari 1911. Zijn verdiensten voor het archiefbeheer en de geschiedbeoefening in Schiedam zijn groot.
Hans van der Sloot is als editor van de Heeringa Stichting gevraagd om dit boek te gaan schrijven. John Middelkoop verzorgt de fotografie.

Hans van der Sloot

Hans van der Sloot

Schrijver

Schreef o.a.: 
Schiedam – Verleden Tijd
Historische Atlas van Schiedam
Schiedam – kleurrijk en verrassend
Tulp – 400 jaar
De Hermeskist
Wilton – Feijenoord

John Middelkoop

John Middelkoop

Fotograaf


Open om
te leren

Laat je verrassen door een inspirerend programma