Schiedam, een stad vol sterke verhalen

De Bibliotheek Schiedam 100 jaar Open

De Bibliotheek Schiedam bestaat honderd jaar. Op 3 maart 1920 opende zij voor het eerst haar deur aan de Lange Haven. Twee jaar eerder had M.C.M. de Groot -ondernemer en gemeenteraadslid die op sociaal en cultureel gebied veel pionierswerk voor de stad heeft verricht - het pand op nummer 131 (voorheen Het Volkshuis) aan de gemeente Schiedam geschonken. Hij verbond hieraan de strikte voorwaarde dat er een moderne openbare bibliotheek en leeszaal in zou worden gehuisvest.

In die dagen groeide het aantal openbare bibliotheken in Nederland snel. Een bibliotheek bood de burgers van de stad een laagdrempelige mogelijkheid zich te ontwikkelen en te scholen. Volksverheffing heette dat destijds. In principe was de leeszaal er voor iedereen. De katholieken stribbelden tegen. Zij openden een paar jaar later hun eigen bibliotheek op de Dam. In 1970 fuseerden beide bibliotheken.

Tot 1997 bleef het pand aan de Lange Haven 131 de hoofdvestiging. Wel werden er in de loop van de jaren in noord, zuid, oost en west filialen geopend. Ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan in 1990 bezocht oud medewerkster Annie M.G. Schmidt de bibliotheek. Zij merkte op: “dat ‘r sinds de jaren dertig maar verdomd weinig was veranderd”. Annie wist er ondanks haar slechte ogen nog blindelings de weg. Zeven jaar later verhuisde de bibliotheek naar Het Stadserf. Qua huisvesting was het een enorme vooruitgang, maar de ingrijpendste verandering moest nog komen en vond rond de eeuwwisseling plaats. De komst van de computer en even later het internet veroorzaakten in de (bibliotheek)wereld een aardverschuiving.

Om haar bestaansrecht te behouden moest de openbare bibliotheek zich opnieuw uitvinden. Dat heeft de Schiedamse bibliotheek gedaan, en met succes. Tegenwoordig heeft elke basisschool een bibliotheek, zijn er voor bijna iedereen dicht bij huis wijkvoorzieningen en biedt het DigiTaalhuis houvast aan mensen met een (digi)taalachterstand. Met de verhuizing naar De Korenbeurs in 2015 betrok de bibliotheek een monumentaal pand.
In de afgelopen tien jaar maakte de bibliotheek een metamorfose door. Van voor iedereen, naar van iedereen.

De maand maart 2020 wordt een feestelijke maand met veel evenementen en festiviteiten voor alle Schiedammers die we op deze website openbaar zullen maken. Een prachtig herdenkingsboek is in de maak, om de feestelijkheden tastbaar te maken. Nog altijd draagt de openbare bibliotheek onmiskenbaar bij aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. De openbare bibliotheek heeft zich een belangrijke plaats in de moderne (informatie)samenleving verworven. Haar urgentie is groter dan ooit. Deze vitale honderdjarige gaat met gemak nóg een eeuw mee.


Open voor
iedereen

Laat je verrassen door een inspirerend programma